gallery/logo 3

TeamBonding

Vänd de tuffa utmaningarna i vår omvärld

till vinst och vi-känsla

Janna Krumm - Medgrundare av TeamBonding

Mer än tjugofem års erfarenhet av internationella stora företag i olika ledarroller, grundare till TheArtandTrade samt CauseandCompass.

Föredetta ordförande i styrelsen för Tyska Skolan Stockholm, idag verksamhetsansvarig för Protus Ungdomsläger sitter jag på Ekskäret-Klustret och är medlem i IFF-International Futures Forum.

Studerar ekopsykologi vid Lodyn, Certifierad NLP coach, diplomerad yogalärare, långdistansatlet med flera Ironman.

Janna's fokus:

Att tillsammans med andra hitta vår inre kompass och visdom.
Att inspirera andra till att ta helt oväntade, okända och nya vägar.
Att alltid ställa nästa fråga.

www.causeandcompass.com

www.theartandtrade.com

Program TeamBonding

Frustrationstriangeln


När våra sätt att agera krockar kan missförstånd, undvikande och konflikt lätt uppstå - när vi egentligen behöver varandra som mest.

Tillsammans gör vi synligt vilka mekanismer som är igång och gör tydligt hur vi agerar och vad vi behöver från varandra.

Teori, exempel, upplevelsebaserade övningar och delning i gruppen.

 

Fikapaus 15.00-15.15

 

BondingTriangeln

 

Tillsammans går vi till en trygg, rak och konstruktiv plats där vi kommunicerar tydligt så att gruppen blir ett stabilt och starkt team oavsett yttre påfrestningar.

Teori, exempel, upplevelsebaserade övningar och delning i gruppen.

Lena Forsell - Medgrundare av TeamBonding            

Mer än tjugo års erfarenhet av att vägleda enskilda, par och grupper vid sin mottagning belägen i Gamla Stan - Stockholm, Old Town - Kohlanta samt Mellböda - Öland.

Auktoriserad samtalsterapeut, Diplomerad Handledare och författare till boken ”Nöjd - Allt är som det ska” (Ica Bokförlag).

Utbildad vid Poppius Journalistskola samt diplomerad Yinyoga lärare.

Tidigare arbetat som toppsäljare på amerikanskt bolag och drivit försäljnings- och serviceutbildningar i ledarskap på alla nivåer inom fastighetsbolag runt Sverige.

Lena's fokus:

Att frigöra individer och grupper från inre motstånd och gamla överlevnadsstrategier som hindrar oss ifrån att uppnå våra drömmar, inre syfte och högsta potential som bor inom oss.

www.lenaforsell.se

Vi lever i en utmanande tid med mycket turbulens


När vi människor upplever maktlöshet och att vi inte kan påverka yttre omständigheter, kan mindre trevliga sidor komma fram som försöker skydda oss.

Resultatet blir, att istället för att samarbeta skapas distans, missförstånd, konflikter och splittring.

Det blir mer viktigt än någonsin att kunna mötas rakt, tryggt och konstruktivt i vår kommunikation.

Gör en modig satsning och samlas kring denna spännande och utvecklande workshop.

Professionellt guidas gruppen genom föreläsning, övningar och konkreta förändringsverktyg i en personlig atmosfär.

För mer information:

info@lenaforsell.se eller janna@causeandcompass.com